Zjednodušené colné konanie (AEO)

Dr.Hahn je Oprávnený hospodársky subjekt (AEO)

Ako prvná firma v obore sme obdržali od colnej správy osvedčenie ako Oprávnený hospodársky subjekt „Authorized Economic Operator“najvyššej kategórie „Zjednodušené colné postupy /bezpečnosť a zabezpečenie“ (AEOF). Vďaka tomu sú zásielky z našej produkcie pri colnom odbavení podrobené zjednodušenému colnému konaniu.

 

Inštitút AEO  

Stále intenzívnejšie vzťahy so zahraničnými firmami v Európe i na celom svete sú dnes skutočnosťou. Nie je divu, že sa tomuto stavu museli prispôsobiť aj colné zákony a predpisy. Vznikol právny inštitút Oprávnený hospodársky subjekt (AEO). Cielom tohoto opatrenia je, aby sa celý mezinárodný reťazec zapojených firiem mohol kvalifikovať ako spoľahlivý a dôveryhodný partner. Pre výrobcu ako sme my, ktorý viac než 70 % produkcie dodáva mimo Nemecko, je táto téma obzvlášť dôležitá.

 

Investície, nutné pre získanie certifikátu  

„Pre získanie certifikátu AEO bolo nutné zodpovedať mnoho otázok úradníkov a bolo tiež nutné investovať mnoho prostriedkov do vybavenia výrobných závodov vo Wickrathe a v Erkelenzi,“ popisuje Andreas Hasler, zodpovedný vedúci tohoto projektu a zároveň vedúci vnútorného odboru. Napríklad bol zavedený systém riadenia prístupu a zavedený kamerový systém, takže je do príslušných priestorov umožnený a zaručený prístup iba oprávneným osobám. Taktiež pracovné postupy a procesy boli prispôsobené úradným predpisom a požiadavkám.

 

Dokumentované organizačné postupy  

Bolo potreba sa detajlne zoznámiť s príslušnými colnými predpismi, zaviesť do prevádzky bezpečnostné opatrenia, aby bol zabránený neoprávnený prístup k zásielkám, ale aj k informáciam, ktoré o nich firma robí. Tieto opatrenia bolo nutné úradne preukázať. Logistické a organizačné postupy vo firme sa už dajú vyhľadať a doložit aj spätne.