DATABANKA ILUSTRÁCII

Potrebujete ilustrácie výrobkov Dr.Hahn pre svoje propagačné materiály alebo cenníky? V databanke nájdu naši zákazníci širokú paletu ilustrácií výrobkov Dr.Hahn.

PROGRAM PRE VÝPOČET ZÁVESOV HLINÍKOVÝCH DVERÍ

Vysoké dvere, široké dvere, ťažké dvere... So závesmi Dr.Hahn to nie je problém. Ale predsa len sa profilove systémy od seba líšia. S naším programom pre výpočet závesov zistíte on-line správne osadenie závesov na vaše dvere.

ZÁKAZNICKÉ MONTÁŽNE NÁVODY

Abyste to mohli využiť pre posilnenie kontaktu so zákazníkom, ponúkame Vám možnost, využiť naše profesionálne spracované montážne návody a umiestniť na ne Vaše kontaktné údaje a Vaše logo.

DR. HAHN PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Od 1. júla 2013.r. sa začne uplatňovať nová smernica o stavebnych výrobkoch (CPR), nahradzujúca smernicu o stavebných výrobkoch z roku 1989 (CPD). Tato smernica je priamo použiteľná vo všetkých členských štátoch.

KONFIGURÁTOR OBJEDNÁVACÍCH ČÍSEL

Naše objednávacie čísla majú 9 pozícii a tvoria systematický celok. Sú v ňom zakódované všetky informácie, ktoré z nespočetného množstva variantov určujú správny záves pre konkrétne použitie.

Zjednodušené colné konanie

Dr.Hahn je Oprávnený hospodársky subjekt (AEO). Ako prvá firma v obore sme obdržali od colnej správy osvedčenie ako Oprávněný hospodársky subjekt