Prehlásenie o vlastnostiach

Od 1. júla 2013.r. sa začne uplatňovať nová smernica o stavebných výrobkoch (CPR), nahradzujúca smernicu o stavebných výrobkoch z roku 1989 (CPD). Táto smernica je priamo použiteľná vo všetkých členských štátoch. Cieľom nariadenia je dosiahnutie  jednotných skušobných a produktových noriem pre celú EU s harmonizovanými informáciami o vlastnostiach stavebných výrobkov. CPR sa od predchodzej CPD líši prehlásením o vlastnostiach, označením CE a posudzovaním a overovaním stálosti vlastností. Výrobca stavebného výrobku dokumentuje vo svojom prehlásení, že nesie zodpovednosť za súlad výrobku s uvedeným výkonom a za dodržovanie príslušných európskych právnych predpisov. Prehlásenie o vlastnostiach pre naše Hahn závesy máte tu vo všetkých jazykoch EU k dispozici na stiahnutie.

 

Download-Manager - Prehlásenie o vlastnostiach v 24 jazykoch*

Zvolený jazyk

Vyhľadávanie podľa čísla položky
Zadajte číslo položky