Žiadosť o vrátenie

Zmena spracovania vrátenia tovaru

Spätné odoberanie závesov, ktoré boli riadne doručené a sú bez závad, nám spôsobuje veľa organizačnej práce. Preto sme s okamžitou platnosťou celosvetovo reorganizovali predchádzajúce spracovanie:

Závesy v podstate neberieme späť. V odôvodnených výnimočných prípadoch budeme odchýlenie sa od tohto pravidla považovať za prejav dobrej vôle. Vyplňte prosím našu žiadosť o vrátenie vopred a pošlite ju svojmu zodpovednému pracovníkovi z firmy Dr. Hahn. Ten potom v koordinácii s vedením predaja preverí, či existuje možnosť vrátenia.

Ak je rozhodnutie kladné, dostanete potvrdenie o vrátení zásielky (RMA), ktoré môžeme použiť na spracovanie vašej zásielky. S týmto RMA číslom možno vrátiť iba tovar uvedený v prihláške. Upozorňujeme, že už neprijímame vrátenie tovaru bez čísla RMA. Tieto vám budú vrátené neotvorené a na vaše náklady.

Prosíme o pochopenie pre toto opatrenie, ktoré určite nie je populárne, ale z interného hľadiska nevyhnutné.